اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۹۰۵۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۳۵۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۵۰۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۰۲۳۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
تلگرام ۹۰۲۳۳۹۰۹۰۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، نبش کوچه شاهچراغی (کیهان) ، پلاک 2

سنسور الکتریک

تلفن

  • ۳۳۹۰۹۰۵۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۳۵۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۵۰۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۰۲۳۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • تلگرام ۹۰۲۳۳۹۰۹۰۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  لاله زار جنوبی ، نبش کوچه شاهچراغی (کیهان) ، پلاک 2

خروجی اخبار