اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۹۰۵۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۳۵۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۵۰۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۰۲۳۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
تلگرام ۹۰۲۳۳۹۰۹۰۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، نبش کوچه شاهچراغی (کیهان) ، پلاک 2

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • لاله زار جنوبی ، نبش کوچه شاهچراغی (کیهان) ، پلاک 2

  • :
  • ۳۳۹۰۹۰۵۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۸۳۵۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۸۵۰۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۰۲۳۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

آدرس

خروجی اخبار